Welkom op de website van CAVRZ

Samen werken wij aan de juiste zorg

De apotheker de geneesmiddel specialist

Innovatief & vooruitstrevend

De Cooperatieve Apothekers Vereniging regio Zwolle heeft als doel de specialist openbaar apotheker te ondersteunen in de dagelijks werkzaamheden van de apotheek. De CAVRZ behartigd de belangen van de apotheken in de regio Zwolle en is het aanspreekpunt voor andere zorgverleners in de regio.

Postadres:

Silene 2a
8265 GZ Kampen
Mail: Secretariaat

Coöperatieve Apothekers Vereniging Regio Zwolle (CAVRZ) is een samenwerking tussen apotheken in de regio Zwolle. De 34  aangesloten apotheken voeren hun praktijk in een straal van om en nabij 40 kilometer van de ISALA klinieken in Zwolle. De coöperatie heeft een zorginhoudelijk samenwerkingsdoel, waarbij de coöperatie de aangesloten apotheken vertegenwoordigt. Door samen te werken zijn de apotheken in staat om de zorg voor patiënten te verbeteren. Er wordt samengewerkt door de apotheken onderling maar ook met ziekenhuizen, huisartsen, laboratoria, thuiszorgorganisaties, verzekeraars en andere eerste en tweedelijns zorgverleners. De CAVRZ is een belangrijke gesprekspartner in het zorgsysteem regio Zwolle. Het doel is om patiënten een naadloos zorgsysteem aan te bieden.

Veilige medicatie in een veranderd landschap

Isala klinieken, apothekers en apotheekhoudende huisartsen in de regio Meppel en Zwolle werken nauw samen om overal veilige en effectieve farmaceutische zorg te leveren aan onze patiënten. Steeds meer zorg onder verantwoordelijkheid van het ziekenhuis vindt thuis plaats, wat nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Door onderling gegevens uit te wisselen krijgt de patiënt overal de juiste medicatie. Dit geldt voor medicatie aan bed, complexe (oncologische) medicatie, maar ook voor medicatie bij de apotheek in de wijk. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de visie op farmaceutische zorg welke in samenwerking tussen de apothekers van Isala en de apothekers en verwijzers uit onze regio is opgesteld

Onze visie

De visie op farmaceutische zorg apothekers CAVRZ en apothekers Isala kent drie aspecten:

  • Gegevensuitwisseling
  • Regie op dossierbeheer
  • Dossierhouderschap

Samen met de verschillende voorschrijvers is de apotheker de bewaker van het geneesmiddeldossier. Om dit zo optimaal mogelijk in te richten werken huisarts en apotheek nauw samen bij voorkeur met een en hetzelfde geneesmiddeldossier.

Voor een goede geneesmiddeltherapie is het belangrijk dat iedereen altijd op de hoogte is van de laatste stand van zaken. Daarom hebben wij intensief nascholing samen met de diverse voorschrijvers.

De de thuiszorg en verzorgingshuizen dienen vaak medicatie toe aan hun cliënten. Om dit goed en veilig te kunnen doen dienen zij beschikking te hebben over de meest actuele medicatie overzichten. De apotheken binnen CAVRZ voelen zich hier primaire verantwoordelijk voor en spannen zich continue in om het overzicht zo actueel mogelijk te houden. Tevens zoeken wij met partners steeds naar opties voor digitale uitwisseling van deze overzichten. Papier is wat ons betreft verleden tijd.

Apotheken werken op verschillende niveaus samen. Alle leden van de CAVRZ zijn aangesloten bij het district Oost van de landelijke beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers, de KNMP. Eén van de speerpunten van de KNMP is kennisdeling. Daarnaast staan de aangesloten apotheken samen sterker in de veranderende wet-en regelgeving.

In het regionale zorglandschap wordt er op verschillende niveaus samengewerkt. Regionale kwesties worden opgepakt door de CAVRZ. Hierbij is het adherentiegebied van de ISALA klinieken leidend. De gezamenlijke regionale belangen gaan vaak over organisatorische onderwerpen met betrekking tot de patiëntreis.

Lokaal werkt de apotheker primair één op één samen met de huisartsen. Daarnaast maken meerdere apothekers onderling ook afspraken met elkaar en met meerdere huisarsten en andere zorgverleners zoals wijk/thuiszorg, verzorgings en verpleeghuizen. Verder zijn er lokaal verschillende samenwerkingsverbanden als franchise-ondernemer, maatschap of als onderdeel van een gezondheidscentra.

De apotheker werkt in de wijk nauw samen met de huisarts en wijkverpleegkundige en in het ziekenhuis met specialisten en verpleegkundigen. Al deze zorgverleners vormen samen het zorgnetwerk rond de patiënt. De apotheker stemt het geneesmiddelen gebruik af met de verschillende zorgverleners. De kennis over nieuwe en innovatieve geneesmiddelen wordt gedeeld met de verschillende zorgverleners binnen het zorgnetwerk. Via het persoonlijk zorgdossier van de patiënt zorgt de apotheker er voor dat de patiënt en de verschillende zorgverleners altijd op de hoogte zijn van het geneesmiddelen gebruik van de patiënt.

In de regio Zwolle wordt door de leden van de CAVRZ het platform OZOverbindzorg gebruikt. Dit is een platform dat de communicatie in de wijk begeleidt. Het biedt ondersteuning in de dagelijkse zorg en begeleiding rond de patiënt. Patiënten zijn vanwege wetswijzigingen in de zorg steeds meer aangewezen op hun eigen omgeving. Het netwerk bestaat uit alle organisaties en personen die een rol spelen in de begeleiding en zorg van een patiënt. OZOverbindzorg ondersteunt de organisatie van de zorg op het gebied van communicatie tussen zorgverleners als huisarsten, (wijk)verpleegkundigen, apothekers, specialisten, thuiszorg en dagbesteding. Alle belangrijke informatie wordt actief gedeeld en is door internet eenvoudig te gebruiken en overal toegankelijk. De patiënt heeft zelf inzage in het dossier en wordt gestimuleerd om deel te nemen aan de samenwerking in het netwerk. Hierdoor kunnen patiënten langer zelfstandig blijven en eigen regie blijven voeren over de zorg die ze krijgen.

CAVRZ-bestuur

Het bestuur van CAVRZ wordt gevormd door praktiserende apothekers uit onze regio die samen het dagelijkse bestuur vormen.

Het bestuur overlegt regelmatig met de belangrijkste stakeholders in de regio om zo haar leden optimaal te vertegenwoordigen

Voorzitter

Albert Drouven, openbaar apotheker. Werkzaam bij apotheek Holtenbroek. voorzitter@cavrz.nl

Secretaris

Aarnout Vroegh, openbaar apotheker. Werkzaam bij BENU apotheek Smit-Adolfs secretaris@cavrz.nl

Financieel

Ardo van Ham, openbaar apotheker. Werkzaam bij apotheek De Wetering. penningmeester@cavrz.nl

Secretariaat

Beate Sanders, openbaar apotheker. Werkzaam bij apotheek Gezondheidshuis Stadshagen. secretariaat@cavrz.nl